Személyautó és transzporter abroncsok

stage_image1_lg

Continental gumiabroncsok

A részvétel szabályai

Ha Ön egy garnitúra (4 db) Continental márkájú nyári személygépjármű-abroncsot vásárol az akcióban részt vevő valamelyik kereskedőnknél, és azt helyben fel is szerelteti, akkor értékes adidas ajándékban részesül az alábbiak szerint.

I. kategória

14 col keréktárcsa-átmérőig egy 50 cm x 100 cm méretű adidas törölközőt adunk ajándékba.

II. kategória

15-16 col átmérő között egy férfi vagy egy női adidas pólóval ajándékozzuk meg.

III. kategória

17-18 col átmérő esetén egy adidas Youth Pack hátizsákkal jutalmazzuk.

IV. kategória

19 col keréktárcsa-átmérőtől pedig egy Continental talpú adidas cipőre beváltható, 15.000 Ft értékű vásárlási utalvánnyal lepjük meg.

Dönthet úgy is, hogy nem az adott kategória, hanem az attól lefelé eső kategóriák valamelyikének ajándékai közül választ.

Az akció 2017. március 20-tól április 21-ig tart, és az akciós készlet erejéig érvényes. Ezen időszakot megelőző vagy azt követő gumiabroncs-vásárlások és felszerelési szolgáltatások az akcióban nem vehetnek részt.

Ezen túlmenően a regisztrálók között fődíjként további 5 db 50.000 Ft értékű, Continental talpú adidas cipőre beváltható vásárlási utalványt sorsolunk ki, illetve minden résztvevőnek kedvezményes előregisztrációs lehetőséget biztosítunk a 2017 novemberében megrendezésre kerülő WinterContact™ téli vezetéstechnikai tréningünkre.

A promóció során kiajánlott, illetve kisorsolt utalványokat kizárólag Continental talpú adidas cipő vásárlása esetén lehet beváltani a WestEnd City Center adidas márkaboltjában (1069 Budapest, WestEnd City Center, Váci út 1-3.). Az utalvány egy alkalommal történő beváltásra jogosít, több részletben nem használható fel, és készpénzre nem váltható át. Az utalvány 2017. december 31-ig érvényes.

A regisztráció a vásárlást követően elektronikus úton a continental.hu weboldalon, a kupon.continental.hu aldomain alatt történik. A regisztrációs oldalon minden mező kitöltése kötelező, kivéve az eltérő szállítási adatok esetét, valamint a mobiltelefonszámét. Fontos, hogy mindezek ellenére az ajándékok kiszállításának sikere érdekében a mobiltelefonszám megadása jelentősen növeli a kézbesítés hatékonyságát. Kiszállítási címként csak magyarországi cím adható meg.

A regisztráció csak a számla másolatával együtt érvényes. A számla digitalizált változatát feltöltheti a regisztráció során (engedélyezett formátumok: pdf, jpg, png), vagy utólag elküldheti elektronikusan a daniel.kacso@conti.de e-mail címre, vagy postai úton a Continental Hungaria Kft. nevére és címére (2040 Budaörs, Távíró köz 4.). A regisztráció a számlakép feltöltése nélkül is lezárható, de a számla másolatának eljuttatása nélkül az se adidas ajándékra, se a sorsoláson történő részvételre, se a 2017 novemberében megrendezésre kerülő WinterContact™ téli vezetéstechnikai tréningünkre történő kedvezményes előregisztrációra nem jogosít.

A regisztráció befogadásának tényéről rövid szöveges üzenet formájában értesítés kerül kiküldésre a megadott e-mail címre. A regisztráció során feltöltött számlakép, vagy az utólagosan elküldött számlamásolatok átvizsgáláson esnek át. Az ajándék kiküldésére, a sorsoláson való részvételre, valamint a 2017 novemberében megrendezésre kerülő WinterContact™ téli vezetéstechnikai tréningünkre történő kedvezményes előregisztrációra csak a számlamásolat kézhezvételét követően kerülhet sor, ha az adategyeztetés eredményesen lezárult. Az ellenőrzési folyamat végén újabb értesítő üzenet elküldésére kerül sor.

Figyelem! Kizárólag azon vásárlást igazoló számlákat áll módunkban elfogadni, melyeken a termék márkája, mérete és mintázata, valamint a felszerelési szolgáltatás pontosan kerül megnevezésre. Egy személy legfeljebb 2 garnitúra abroncs vásárlása után részesülhet adidas ajándékban, illetve szerezhet jogosultságot a sorsoláson való részvételre, tehát egy vásárló maximum 2 regisztrációra jogosult.

Csak a 2017. április 28-ával bezárólag regisztrált, a 2017. május 4-ig beérkezett számlamásolattal rendelkező, a fenti feltételeket maradéktalanul teljesítők részesülnek adidas ajándékban, vehetnek részt a sorsoláson, valamint szereznek jogosultságot kedvezményes előregisztrációra a 2017 novemberében megrendezésre kerülő WinterContact™ téli vezetéstechnikai tréningünkre.

Azok a vásárlók, akik elektronikusan regisztrálnak a weblapon, magukra nézve elfogadják a részvétel szabályait.

A feltételek teljesülése esetén a Continental Hungaria Kft. a beérkezés sorrendjében, a jogosult vásárló nevére és címére az akció lezárást követően 40 napon belül, de legkésőbb 2017. június 7-ig postázza futárszolgálat segítségével a vásárlási akció keretében kiajánlott adidas ajándékokat. Ha ettől eltérő névre és/vagy helyre kéri a kézbesítést, azt kérjük, a regisztráció során hitelt érdemlően indokolja.

A futárszolgálat a postázott küldeményt kétszer kísérli meg kikézbesíteni, munkanapokon 8-17 óra között. Az első kiszállítási kísérlet meghiúsulása után a jogosult számára egy rövid értesítés kerül kiküldésre (e-mail és/vagy SMS formájában), amely tartalmazza a második kézbesítés időpontját, a küldemény azonosítószámát, az ügyfélszolgálat telefonszámát, valamint egy linket, amelyen keresztül a jogosult kiszállítási rendelkezést tud rögzíteni. Ekkor a második kiszállítás akár 17-20 óra között is kérhető. Ha a küldeményt a második kiszállítási kísérlet során sem veszi át a jogosult vásárló vagy meghatalmazottja, az ajándék átvételére való jogosultság végérvényesen elveszik. Az adidas ajándék készpénzre nem váltható át.

Az 5 db 50.000 Ft értékű, Continental talpú adidas cipőre beváltható vásárlási utalvány kisorsolására az akció lezárását követően, 2017. május 19-én 13 órakor kerül sor az akcióban részt vevő valamennyi, érvényes regisztrációval és jóváhagyott számlamásolattal rendelkező (és az akcióból ki nem zárt) vásárló között. Egy vásárlónak annyi regisztrációja vesz részt a sorsoláson, ahány elfogadott számlamásolattal igazolt érvényes regisztrációja van (maximum kettő), és azt a Continental Hungaria Kft. nem zárta ki a sorsolást megelőzően.

A sorsolás helyszíne a Continental Hungaria Kft. irodája (2040 Budaörs, Távíró köz 4.). Az akcióban megnyerhető nyeremények sorsolására kézi úton kerül sor, a véletlenszerűség elvének eleget tevő módon, nem visszatevéses eljárással, közjegyző jelenlétében.

A sorsoláskor kihúzott nyerteseket a Continental Hungaria Kft. a játékszabályzat feltételei alapján megvizsgálja. A vásárló a regisztrációjával és a számlamásolat biztosításával tudomásul veszi, hogy adatai valóságtartalmáért mindenkor ő felel. A Continental Hungaria Kft. a nyeremények átadásáig kizárhatja az akcióból azt a regisztrációt és számlát, amelynek alapján a vásárló részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a feltüntetett személyes adatok nem valósak, vagy tévesek. A vásárló téves, vagy értelmezhetetlen adatszolgáltatásából eredően a Continental Hungaria Kft.-t felelősség nem terheli.

A Continental Hungaria Kft. a nyeremények tekintetében 3 darab tartaléknyertest sorsol ki. A tartaléknyertesek a nyeremények tekintetében a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, de csak abban az esetben, ha a nyertes vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertes a jelen részvételi szabályzatban leírt feltételeknek nem felelt meg, vagy az ajándékot a megadott határidőig nem vette át.

A Continental Hungaria Kft. az akció fődíjának nyerteseit a sorsolást követően telefonon és/vagy e-mailben értesíti. Amennyiben a nyertes nem érhető el az általa megadott elérhetőségek egyikén sem, akkor a Continental Hungaria Kft. az első kapcsolatfelvétel után mindent megtesz annak érdekében, hogy a nyertesekkel kapcsolatba lépjen. Amennyiben a nyertes attól a naptól számított 14 naptári napon belül sem érhető el, hogy a Continental Hungaria Kft. először kísérelt meg vele kapcsolatba lépni, a nyeremény átszáll a soron következő tartaléknyertesre. A jogosult nyertesek részére a nyeremény futárszolgálat közreműködésével kerül kiküldésre.

A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre sem váltható át. A nyeremény utáni Szja. fizetési kötelezettség a Continental Hungaria Kft.-t terheli, azonban egyéb esetlegesen felmerülő költségeket (például járulékos utazási költségek, stb.) a nyertesek viselik.

A Continental Hungaria Kft. a nyerteseket a weboldalán (continental.hu) a sorsolás napján nyilvánosságra hozza, illetve ügyfélszolgálata segítségével elérhetővé teszi. A széleskörű nyilvánosságra hozatal során a nyertes neve, és lakhelyének települése jelenik meg.

A 2017 novemberében megrendezésre kerülő WinterContact™ téli vezetéstechnikai tréningre történő kedvezményes regisztráció a wintercontact.hu weboldalon történik. A regisztrációs oldalon minden mező kitöltése kötelező. A regisztrációs felület megnyitásáról, valamint a rendezvénnyel kapcsolatos tudnivalókról minden jogosult vásárló részére elektronikus üzenet formájában küldünk ki tájékoztatást az akció során megadott e-mail címekre 2017 októberében.

A regisztráló vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Continental Hungaria Kft. a személyes adatait, az adidas ajándék kiküldéséhez szükséges mértékben a csomagolást és a logisztikát végző Nero Solution Kft. (2092 Budakeszi, Szőlőskert u. 5-7.) számára kiadja, valamint azokat a főnyeremény kezeléséhez szükséges mértékben használja. Ha a regisztráló vásárló a regisztrációs lapon a megfelelő rész bejelölésével ahhoz is hozzájárul, hogy személyes adatai adatbázisába kerüljenek, akkor ezeket a Continental Hungaria Kft. – esetleges tiltási nyilatkozat kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége céljából felhasználhatja. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókat az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza.

A Continental Hungaria Kft. az általa kezelt személyes adatokat a lebonyolításban részt vevő cégeken kívül másnak nem adja ki, és gondoskodik az adatok védelméről, hogy illetéktelen személyek ne juthassanak hozzá. Amennyiben adataival kapcsolatban bármilyen visszaélést tapasztal, kérjük, azonnal jelezze elérhetőségeink bármelyikén. A jogorvoslati lehetőségeket az adatvédelmi törvény tartalmazza.

Az akcióban nem vehetnek részt azok a magánszemélyek és vállalkozások, akik nem rendelkeznek Magyarországon bejelentett lakcímmel vagy belföldi székhellyel. Az akcióban szintén nem vehetnek részt a Continental Hungaria Kft. és a lebonyolításban részt vevő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és azok hozzátartozói.

A Continental Hungaria Kft. fenntartja a jogot az akció idő előtti felfüggesztésére vagy megszüntetésére indoklás nélkül, amely magával vonja a vásárlók adatainak felhasználására vonatkozó vevői nyilatkozatok semmisnek nyilvánítását is. Ha az akció felfüggesztésére vagy megszüntetésére kerül sor, a Continental Hungaria Kft. kizárja az ebből származó bármiféle felelősséget. Az akció részvételi szabályai minden annak feltételeit teljesítő résztvevőre egyenlően vonatkoznak.

A legteljesebb felhasználói élmény érdekében oldalunkon cookie-kat használunk. Részletes leírást itt talál