Haszongépjármű és busz abroncsok

stage_CPC_TT

ContiPressureCheck™

GYIK

Általános kérdések

A kerékcsere automatikus észlelése (SWE – SingleWheelExchange). Miért nem észleli automatikusan a ContiPressureCheck™, ha egy új abroncsérzékelővel ellátott kereket kicseréltek?

A ContiPressureCheck™ normális esetben 5-10 perc vezetés után automatikusan észleli az új abroncsérzékelővel ellátott kerék cseréjét.

Ha ez nem történik meg, akkor annak a következő okai lehetnek:

 • Egyszerre több új szenzorral ellátott abroncsot cseréltek le.
 • Aktiválásra került az ATL (Automatikus Pótkocsi Felismerés).
 • Egy felemelhető tengely fel van emelve. Az új abroncsérzékelő észlelésére csak akkor kerül sor vezetés közben, ha a felemelhető tengelyek le vannak eresztve. Ez független a kicserélt kerék pozíciójától.
Milyen nyomástartomány jelenik meg a képernyőn?

A nyomásérték 0 és 11,9 bar (173 psi) közötti tartományban jelenik meg.
Figyelem: A 11,9 bar (173 psi) fölötti nyomásértékek is 11,9 barként (173 psi) jelennek meg.

Abroncsérzékelő és annak rögzítése

Másféle tisztítószereket is lehet használni az abroncs és a gumitok tisztítására?
 • A Continental Reifen Deutschland GmbH által elvégzett belső tesztek eredményei alapján a ragasztandó felületek megtisztításához a Tiptop által gyártott Liquidbuffer használatát ajánljuk (lásd Felszerelési útmutató).

 • Ha a tisztítás bármilyen más termékkel történik, a Continental Reifen Deutschland GmbH nem garantálja, hogy a tok kellőképpen felragad majd az abroncsra.

 • Féktisztítóval vagy hasonló anyagokkal sohasem szabad a ragasztandó felületeket tisztítani, ez ugyanis rontja a ragasztás eredményét. Lehetséges következmények: Az abroncsérzékelő és a gumitok leválhat, és hosszú távon károsíthatja az abroncsot.

 • Ezen felül az abroncsban maga a féktisztító is kárt tehet.

További információ

Használható-e a gumitok felragasztására más ragasztószer, mint a CB2250?
 • A külön erre a célra elvégzett tesztek alapján a Continental Reifen Deutschland GmbH a Cyberbond által gyártott CB2250 használatát ajánlja a gumitok rögzítéséhez.

 • Ha a tokot más termék segítségével rögzítik, akkor a Continental Reifen Deutschland GmbH nem garantálja, hogy az megfelelően fel fog ragadni.

Az abroncsméretem nem szerepel a Felhasználói kézikönyvben az engedélyezett abroncsméretek között. Használható ehhez a mérethez a ContiPressureCheck™ rendszer?

A legfrissebb méretlista itt található. Másik lehetőségként vegye fel a kapcsolatot a ContiPressureCheck™ értékesítőjével.

A ContiPressureCheck™ ipari abroncsokhoz is használható?

Ha Ön ipari abroncsokat használ, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a ContiPressureCheck™ értékesítőjével.

Tömör gumiabroncsokhoz is használhatóak az abroncsérzékelők?

Nem.

Tömlős gumiabroncsokhoz is használhatóak az abroncsérzékelők?

Nem.

Milyen márkájú abroncsoknál lehet felszerelni az abroncsérzékelőket?

Az érzékelők bármilyen abroncsmárkára felszerelhetőek, ha az rendelkezik kaucsuk légzáró réteggel.

Az érzékelők felszerelése nem vezet az abroncs kiegyensúlyozatlanságához?

Nem. Egy érzékelő a gumitokkal együtt kb. 38 g tömegű.

Mi okozza a „Sensor is LOOSE” (Kilazult érzékelő) hibaüzenetet?
 • Az abroncsérzékelő kiesett a gumitokból.

 • A gumitok és az abroncsérzékelő levált az abroncsról.

 • Az abroncsérzékelő helytelenül (tetejével befelé) került a gumitokba.

Miért nem használhatom többé azt az abroncsérzékelőt, amely a „Sensor is LOOSE” (Kilazult érzékelő) hibaüzenetet adja?

Az abroncsérzékelő rendeltetésszerű használatához nem tartozik hozzá az abroncson belüli elszabadulás vagy a helytelen pozícióban való felszerelés. Az abroncsérzékelő a két eset bármelyikében megsérülhet működés közben, ami további használat esetén az érzékelő korai meghibásodásához vezethet.

Figyelmeztetések

Induláskor LOW PRESSURE (Alacsony nyomás) figyelmeztető üzenet jelenik meg, de egy idő után eltűnik. Rosszul működik a ContiPressureCheck™?

A ContiPressureCheck™ jól működik. A nyomás alacsony, ezért jelenik meg a figyelmeztető üzenet. Vezetés közben az abroncs felmelegszik, és az abroncsnyomás nő. Ez a nyomásnövekedés elég lehet ahhoz, hogy automatikusan visszavonja a figyelmeztetést.

Teendő: Az abroncsot akkor fújja fel az ajánlott nyomásra, amikor „hideg”, vagyis több órát állt a szabad levegőn, de nem érte intenzív napsütés.

Miért van, hogy hirtelen hosszabb időre megszűnik a jelek érkezése több érzékelőből is (figyelmeztető üzenet: NO SIGNAL – Nincs jel)?

Egy adott abroncsérzékelő jelének vétele a határérték-tartományban mozog, és a szenzorból érkező jel vételét ideiglenes interferencia gátolhatja. Az interferencia oka lehet:

 • Sár-, hó- vagy jégréteg a központi vezérlőegységen (CCU) vagy a kiegészítő vevőn,
 • Kávéfőző gépeket, vízforralókat stb. működtető átalakítók,

 • Egyéb elektromágneses interferencia.

Lehetséges megoldások: A központi vezérlőegység (CCU) vagy a kiegészítő vevő pozícióját/tájolását úgy kell igazítani, hogy az adott abroncsérzékelők RSSI-értékei meghaladják a javasolt küszöbértékeket (lásd a Felhasználói kézikönyv 6.7 fejezetét a kézi eszközre vonatkozóan).

Ha túl magas az abroncsnyomás, azt is figyelmeztető üzenet jelzi?

Nem.

Felszerelés és módosítás

Hogyan lehet felgyorsítani az abroncsérzékelők beolvasását?
 • Az abroncsérzékelő pozícióját össze kell hangolni a DOT elhelyezkedésével.
 • Az abroncs felszerelésekor figyeljen arra, hogy a DOT és a szelep egy vonalban legyen.
 • Ikerabroncsok esetén a kerekeket úgy kell felszerelni, hogy a külső és a belső kerekek szelepei egymáshoz képest 180°-os szögben álljanak (egymással szemben).

A jármű szelepeinek elhelyezkedése alapján nagyon egyszerűvé válik az abroncsérzékelők helyének meghatározása.

Az ikerszerelésnél a belső abroncsban lévő abroncsérzékelőt a beolvasási folyamat nem találja. Mi a teendő?
 • Ritkán előfordul, hogy az abroncsérzékelő észlelhetetlenné válik ikerszerelés belső kerekén, ha az érzékelő épp a felfekvési felületen található. Mozgassa a járművet egy fél abroncskerületnyivel előre vagy hátra, majd ismételje meg a beolvasást.
 • Ha a belső kerék közvetlenül is hozzáférhető, akkor folytassa úgy a beolvasási folyamatot, hogy a kézi eszközt közvetlenül végigvezeti a belső abroncs mentén. 

A beolvasás megszakadt, miután az abroncsok feléből beérkeztek az adatok. Amikor a konfigurációs folyamatot a „Resume installation” (Telepítés újrakezdése) funkcióval újraindítom, mindig az első abroncstól indul újra. Miért?

Ez így van rendjén. A folyamatnak megszakítás nélkül kell végigfutnia ahhoz, hogy az abroncsérzékelők helymeghatározása során ne történjen hiba.

Vezetés közben a pótkocsival kapcsolatban figyelmeztetés jelenik meg. A pótkocsi lecsatolása után a figyelmeztető (nyomásellenőrzés-jelző) lámpa tovább villog. Meghibásodott a ContiPressureCheck™?

Ennél a pótkocsinál a ContiPressureCheck™ áramellátását a KL30/KL31 (állandó áramforrás) biztosítja. A pótkocsi lecsatolása után a villogás kb. 30 perc múlva szűnik meg.

Figyelem: Normál működés esetén a pótkocsira szerelt ContiPressureCheck™ áramigénye kb. 60 mA (24 V) vagy 55 mA (12 V).

Csatlakoztatható a pótkocsira szerelt ContiPressureCheck™ az állandó (KL30/KL31) áramforráshoz?

Igen.
Figyelem: Normál működés esetén a pótkocsira szerelt ContiPressureCheck™ áramigénye kb. 60 mA (24 V) vagy 55 mA (12 V).

Telepítés vagy a paraméterek módosítása után a konfiguráció/módosítás alkalmazása nem történt meg. Miért?

A ContiPressureCheck™ rendszert újra kell indítani ahhoz, hogy használni kezdje az új paramétereket.

 • Ehhez legalább 30 másodpercre kapcsolja le a gyújtást.
 • Ha a pótkocsira szerelt ContiPressureCheck™ KL30/KL31 áramforrásból kapja az áramot, akkor a főkapcsolóval kell kikapcsolni legalább 30 másodpercre.
Miért fontos a CCU vagy a kiegészítő vevő felszerelési tájolása?

Az ajánlott felszerelési irány az alkatrészek, főleg a kábelek számára megbízhatóbb védelmet nyújt az útközben bekövetkező sérülésekkel szemben.

 • A központi vezérlőegység (CCU) optimális tájolása: a kábelkimenet „hátrafelé” (a menetiránnyal ellenkező irányba) nézzen.
 • A kiegészítő vevő optimális tájolása: az ütközésvédő „hátrafelé” (a menetiránnyal ellenkező irányba), a kábelkimenet felfelé nézzen.

A CCU vagy a kiegészítő vevő javasolt elhelyezése és tájolása az abroncsérzékelőktől érkező jelek optimális vételét is biztosítja.

Hogyan tudhatom meg az abroncsok javasolt hideg nyomását (RCP)?

Lásd az adott abroncsgyártó által kiadott műszaki adatlapokat.

A Continental technikai adatgyűjteményét itt találja meg.

Miért kell a kiegészítő vevőhöz ütközésvédőt használni?

Ha nem használ ütközésvédőt:

 • A ContiPressureCheck™ nem használható veszélyes anyagok szállításánál (ADR),
 • A kiegészítő vevő károsodhat,
 • A kiegészítő vevő vételi tartománya csökken.

CCU szoftverfrissítéskor a kijelző többször is újraindul. Ez normális?

Igen, akár kétszer is újraindulhat.

CCU szoftverfrissítéskor a kijelzőn SYSTEM ERROR (Rendszerhiba) üzenet jelenik meg. Ez normális?

Igen. Ha a frissítési folyamat sikeresen befejeződött, a SYSTEM ERROR üzenet automatikusan eltűnik.

Járműtípusok és járműkombinációk

Milyen járműtípusokra és járműkombinációkra szerelhető fel a ContiPressureCheck™?

A ContiPressureCheck™ rendszer legfeljebb 8 tengelyt és 32 kereket képes figyelemmel kísérni.

Az Ön ContiPressureCheck™ értékesítője pontosan meg tudja adni a ContiPressureCheck™ rendszerrel kompatibilis típusokat és kombinációkat.

Hogyan állapíthatom meg, hogy egy pótkocsi alkalmas-e a vontatón keresztül való monitorozásra (ATL vagy MARRIED)?

A ContiPressureCheck™ értékesítőjétől kérhet tájékoztatást az erre való alkalmasságról.

Másik lehetőség: Konfigurálja a vontatót és a pótkocsit MARRIED-ként, majd végezzen tesztvezetést.

Hány pótkocsiabroncsot lehet ATL-lel figyelni?
 • A ContiPressureCheck™ legfeljebb 32 abroncsot képes figyelni (a vontató járművet és a pótkocsit is beleértve).

 • 1. példa: Ha a vontató jármű 6 abronccsal rendelkezik, az ATL legfeljebb 26 további abroncs figyelésére használható.

 • 2. példa: A vontató járművön 10, a pótkocsin 24 abroncs van. Ez esetben a ContiPressureCheck™ csak az első 22 felvett abroncsot fogja figyelni, a maradék kettőt nem tartja számon.

Jóváhagyás

Szükséges-e a járműre felszerelt ContiPressureCheck™ rendszert jóváhagyatni Németországban?

Nem. A ContiPressureCheck™ rendszer ABE-vel (Általános Működési Engedéllyel) rendelkezik (KBA 91387). Felszerelés után nem szükséges hozzá a TÜV jóváhagyása.

Milyen a ContiPressureCheck™ rendszer biztonsági besorolása?

A ContiPressureCheck™ rendszer nem biztonsági rendszer. Besorolása és megjelölése szerint is kényelmi rendszernek minősül.

Használható-e a ContiPressureCheck™ rendszer ADR (veszélyes árukat szállító) járműveken?

Rendeltetésszerű használat és a gyártó (a Continental) utasításainak betartása esetén a ContiPressureCheck™ eleget tesz az ADR előírásainak az AT, FL, OX, EX/II és EX/III járműtípusokra vonatkozóan.

Kézi eszköz

Miért kell minden egyes alkalommal beállítani a dátumot és az időt, amikor bekapcsolom a kézi eszközt?

A kézi eszköz belső órájának saját akkumulátora teljesen lemerült. Lehetséges okok:

 • A kézi eszközt nem megfelelő módon töltötték fel. A kézi eszköz helyes feltöltéséhez csatlakoztassa a töltőt, majd kapcsolja be az eszközt. Néhány másodperc múlva elhomályosul a kijelző, és megjelenik a töltést jelző szimbólum.
 • A plusz akkumulátor 48 óra alatt töltődik fel teljesen. Erre keressen egy alkalmas időpontot (például hétvégén).

Figyelem: A dátum és idő kizárólag a naplófájlokhoz szükséges. A „Setup/Tool Properties/Use date” (Beállítás/Eszköz tulajdonságai/Használat dátuma) menüpontban a dátum és az idő használatát ki is kapcsolhatja. Ez esetben a kinyomtatott naplófájlra kézzel kell felvezetni a dátumot és az időt.

Miért nem használható töltés közben a kézi eszköz?

Átvitelengedélyezési okokból (típusjóváhagyás).

Miért nem lehet bekapcsolni a kézi eszközt akkor sem, ha már csatlakoztattam a töltőre?

A kézi eszköz akkumulátora teljesen lemerült. Öt perc töltés után kapcsolja be újra a kézi eszközt, hogy a belső óra plusz akkumulátora is megfelelően töltődjön.

Kompatibilitás

Más tisztítószereket is lehet használni az abroncs és a gumitok tisztítására?
 • A Continental Reifen Deutschland GmbH által elvégzett belső tesztek eredményei nyomán a ragasztandó felületek megtisztításához a Tiptop által gyártott Liquidbuffer használatát ajánljuk (lásd Felszerelési utasítás).
 • Ha a tisztítás bármilyen más termékkel történik, a Continental Reifen Deutschland GmbH nem garantálja, hogy a tok kellőképpen felragad az abroncsra.

 • Féktisztítóval vagy hasonló anyagokkal sohasem szabad a ragasztandó felületeket tisztítani, ez ugyanis rontja a ragasztás eredményét. Lehetséges következmények: az abroncsérzékelő és a gumitok leválhat, és hosszú távon károsíthatja az abroncsot.

 • Sőt, az abroncsban maga a féktisztító is kárt tehet.

További információ

Használható-e a gumitok felragasztására más ragasztószer, mint a CB2250?
 • Külön, erre a célra elvégzett tesztek alapján a Continental Reifen Deutschland GmbH a Cyberbond által gyártott CB2250 használatát ajánlja a gumitok rögzítéséhez (lásd a felszerelési útmutatót).

 • Ha a tokot más termék segítségével rögzítik, a Continental Reifen Deutschland GmbH nem garantálja azt, hogy az megfelelően fel fog ragadni.

Az abroncsméretem nem szerepel a Felhasználói kézikönyvben az engedélyezett abroncsméretek között. Használható ehhez a mérethez a ContiPressureCheck™ rendszer?

A legfrissebb méretlista itt található. Másik lehetőségként, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a ContiPressureCheck™ értékesítőjével.

A ContiPressureCheck™ ipari abroncsokhoz is használható?

Ha Ön ipari abroncsokat használ, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a ContiPressureCheck™ értékesítőjével.

Tömör gumiabroncsokhoz is használhatóak az érzékelők?

Nem.

Tömlős gumiabroncsokhoz is használhatóak az érzékelők?

Nem.

Milyen márkájú abroncsokra lehet felszerelni az érzékelőket?

A szenzorok bármilyen abroncsmárkára felszerelhetőek, ha az rendelkezik kaucsuk légnyomástartó résszel.

Milyen járműtípusokra és járműkombinációkra szerelhető fel a ContiPressureCheck™?

A ContiPressureCheck™ rendszer legfeljebb 6 tengelyt és 24 kereket képes figyelemmel kísérni. Az Ön ContiPressureCheck™ értékesítője pontosan meg tudja adni a ContiPressureCheck™ rendszerrel kompatibilis típusokat és kombinációkat.

Helyes gyakorlat

Hogyan lehet felgyorsítani az abroncsérzékelők beolvasását?
 • Az abroncsérzékelő pozícióját össze kell hangolni a DOT- elhelyezkedésével. 

 • Az abroncs felszerelésekor figyeljen arra, hogy a DOT és a szelep egy vonalban legyen. 

 • FIkerabroncsok esetén a kerekeket úgy kell felszerelni, hogy a szelepek a külső és a belső részen egymáshoz képest 180°-os szögben álljanak. 

Ezáltal nagyon egyszerűvé válik az abroncsérzékelők helyének meghatározása a jármű szelepeinek helyzete alapján.

Az ikerszereléű kerekek belső kerekén lévő abroncsérzékelőt a beolvasási folyamat nem találja. Mi a teendő?
 • Ritkán előfordul, hogy az abroncsérzékelő észlelhetetlenné válik, amikor a szenzor az ikerszerelésű kerekek belső tagjának azon részén található, amely épp az útfelülettel érintkezik. Mozgassa a járművet egy fél abroncskerületnyivel előre vagy hátrafelé, majd ismételje meg a beolvasást.

 • Ha a belső kerék közvetlenül is hozzáférhető, folytassa úgy a beolvasási folyamatot, hogy a kézi eszközt közvetlenül végigvezeti a belső abroncs mentén. 

Hogyan állapíthatom meg, hogy egy pótkocsi alkalmas-e a vontatón keresztül való monitorozásra (ATL vagy MARRIED)?

A ContiPressureCheck™ értékesítőjétől kérhet tájékoztatást az erre való alkalmasságról.

A másik lehetőség: konfigurálja a vontatót és a pótkocsit MARRIED-ként, majd végezzen tesztvezetést!